Vælg en side
Christian Gjersøe

Christian Gjersøe ( Danmark 1952 ) partner i Corpus Development ApS.

 Har mere end 35 års erfaring fra bygge – og ejendomsbranchen som henholdsvis entreprenør og projektudvikler.

Før sit partnerskab i Corpus Development var han i perioden 1988 – 1996 ansat i NCC Construction ( tidligere Rasmussen & Schiøtz A/S ).

Stiftede i 1996 Ejendomsudviklingsselskabet Nordkranen A/S, som han solgte til ledelsen i 2003. Stiftede i 1996 sammen med Michael Jacobsen Ejendomsselskabet Jacobsen & Gjersøe ApS og solgte i 2009 sin andel af selskabet til Michael Jacobsen.

Stiftede i 2003 Oslo Properties ApS, som med en ejendomsbeholdning på ca. 80.000 kvm kontor og lager blev solgt til Aberdeen i 2007.

Stiftede sammen med ungdomsvennen Kim Schlichter i 2006 henholdsvis Corpus Ejendomme ApS og Corpus Development ApS.

De fleste ejendomsudviklingsprojekter er gennemført i joint-ventures med andre, som f.eks. The Carlyle Group, Cargill, TK Development, CAPCE A/S og OPG Development ApS.

Alle projekter er solgt til pensionskasser, f.eks. AP Pension, ATP, PKA m.fl., ejendomsfonde, store udenlandske ejendomsselskaber eller til slutbrugeren af ejendommen.

Kontaktdata på Christian Gjersøe :

Tlf.     : +45 28 88 89 22

Email : cg@corpusdevelopment.dk

Kim Schlichter

Kim Schlichter ( Danmark 1954 ) partner i Corpus Development ApS.

Har mere end 35 års erfaring fra revisions -, ejendoms – og den finansielle branche. Har en uddannelse som statsaut. revisor. Beskikkelsen som statsaut. revisor er deponeret.

Før sit partnerskab i Corpus Development var han i perioden 1979 – 2001 ansat som statsaut. revisor i Arthur Andersen, hvor han blev partner i 1991 og international partner i 2000.

I perioden 2001 – 2007 var han partner i Deloitte.

I sit tidligere virke har han deltaget i rådgivning omkring bl.a. ejendoms transaktioner såvel national som international.

Medstifter af Corpus Ejendomme ApS og Corpus Development Aps i 2006.

Kims store erfaring med at strukturere transaktioner har været medvirkende til at optimere mange af vores ejendomshandler for både køber og sælger.

Kontaktdata på Kim Schlichter :

Tlf: +45 22 20 21 47

Email: ks@corpusdevelopment.dk

Om Corpus Development

Corpus Development ApS udvikler, projekterer, bygger og sælger kontorbyggerier, produktions- og lagerbyggerier, rene logistikejendomme samt ejer- og lejeboligbyggerier.

Vi har et stort netværk af investorer, til hvem vi kan skræddersy de enkelte investeringer.

Vi ønsker at være “second to none” indenfor vores branche og bygger derfor vort arbejde på tillid, troværdighed, bæredygtighed, flexibilitet overfor kunden/brugeren og konstant nytænkning i vores projekter.

Vi vil altid tilpasse vores projekter til de behov, som er aktuelle for vores kunder. Dette sker bl.a ved dialog og brugerinddragelse af kunden, samt ved konstant at indsamle information fra verden omkring os på, hvad markederne efterspørger lige nu.

Såvel virksomheder som private vælger oftere at leje frem for at eje, og de vælger deres geografiske placering efter kortest mulig afstand fra  hjem til skole, sportsaktiviteter og arbejde.

Dette er vi naturligvis opmærksomme på og inddrager denne viden i vore projekter.

Vi er meget interesserede i de nye arbejdsformer i virksomhederne, som bl.a medfører, at flere og flere medarbejdere befinder sig mindre på deres arbejdsplads.

Møder holdes desuden oftest i een af virksomhedens mange interne caféer eller på ekstern café eller lignende udenfor kontoret.

Meget arbejde udføres hjemmefra, ofte når børnene er lagt i seng eller i weekender og denne adfærdsændring i forhold til for bare 10 år siden, medfører, at vi som ejendomsudviklere har et stort ansvar for at følge med og indbygge muligheder for vore kunder, for at anvende denne nye adfærd. Vi indbygger fleksibilitet.

Vi anayserer disse adfærdsændringer og bygger mindre  såvel bolig- som kontorbygninger, med fokus på medarbejdernes krav til arbejdsplads og beboernes ønsker om mindre privat areal og mere fælles areal.

Når  vi udvikler boligbyggeri, hvad enten det er etageejendomme, rækkehuse eller tæt lavt byggeri, gælder det for alle disse boligtyper, at fællesskab prioriteres højere og højere.

Vi prioriterer  fælles køkken/spiserum, store fællesrum til fester, mindre fællesrum til fordybelse, f. eks. hjemmearbejde eller studier, små udslusningslejligheder til de unge og gæstelejligheder til familie og vennebesøg.

Desuden er vi alle blevet mere energibevidste, dvs at vi skifter til mindre biler eller ingen bil, kræver top-isolerede bygninger til  både virksomheder og private, og vælger at bo og arbejde med nærhed til tog, bus, Metro, sport og cykelstier.

Det betyder, at både private og virksomheder nu søger mod de store byer, som udover at kunne opfylde alle de nævnte krav, også har meget at byde på indenfor kunst, sport og anden fritidsaktivitet.

Alle disse forhold er vi opmærksomme på.

Corpus Development ApS er derfor den rigtige partner, hvad enten du ønsker ny bolig eller nye rammer for din virksomhed.  Vi leverer bæredygtigt byggeri.